Hämtning av stulen traktor i skogen.

Bild Datum: 2016-10-04