Bärgning av sopbil

Bild Datum: 2017-10-17
Tungflak